GEMEENTEBLADBekendmaking terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Verbouwen koetshuis tot woonhuis Ouddorp 12 Beesel’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat met ingang van donderdag 8 september 2022 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie gedurende 6 weken (tot en met 20 oktober 2022) voor een ieder het ontwerp Wijzigingsplan ‘Ouddorp 12 te Beesel’ ter inzage ligt.Het ontwerp-wijzigingsplan maakt een extra woonfunctie mogelijk op de locatie Ouddorp 12 te Beesel, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie A, nummer 3515. Het bestaande bijgebouw/koetshuis kan vervolgens worden verbouwd tot een zelfstandige woning. Voor dit perceel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. Met deze wijzigingsbevoegdheid is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om ter plaatse van deze aanduiding zelfstandige bewoning toe te staan. Het ontwerp-wijzigingsplan met de bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.WPOuddorp12-ON01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding.Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK te Reuver. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. W. Quaden van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via het telefoonnummer van de Klantenbalie, 077 – 474 92 92. Beesel, 7 september 2022

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Beesel.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten