GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Emmaweg 7 te Ouddorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 1 februari 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/22/201394 / W2022-0736 voor een omgevingsvergunning betreffende het wijzigen van de voorgevel op locatie Emmaweg 7 te Ouddorp. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:•BouwInzageDe stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.ProcedureIndien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 3 februari 2023 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten