GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Havenweg 5, 3253XC Ouddorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 4 oktober 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00013 voor een omgevingsvergunning betreffende het kappen van een boom op locatie Havenweg 5, 3253XC Ouddorp. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:•het kappen of vellen van houtopstandInzageDe stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.BezwaarmogelijkheidIndien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en eindigt op 27 november 2023. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten