GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hofdijksweg 34b te Ouddorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 30 december 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/22/191374 / W2022-0166 voor een omgevingsvergunning betreffende het uitbreiden van de woning en het realiseren van een woongelegenheid voor een 2e huishouden op locatie Hofdijksweg 34b te Ouddorp. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:•Bouw•Handelen in strijd met regels ROInzageDe stukken kunt u inzien vanaf 18 januari 2023 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.BeroepstermijnVanaf 19 januari 2023 kan gedurende zes weken beroep tegen de verleende omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door:1belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning;2belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben kunnen indienen;3belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij verlening van de omgevingsvergunning zijn aangebracht.Tevens kunnen voornoemde personen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.InwerkingtredingDe verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.ProcedureVoor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten