GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hofdijksweg 51 te Ouddorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 18 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/181430 / W2021-0243 voor een omgevingsvergunning betreffende het afwijken van het bestemmingsplan op locatie Hofdijksweg 51 te Ouddorp. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:•Handelen in strijd met regels ROInzageDe stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.ProcedureIndien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 22 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in OuddorpOuddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten