GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning nabij Oude Nieuwlandseweg 10 te Ouddorp

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 5 oktober 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z/21/185202 / W2021-0638 voor een omgevingsvergunning betreffende het wijzigen van de bestemming t.b.v. het realiseren van 26 woningen op locatie nabij Oude Nieuwlandseweg 10 te Ouddorp. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:•Handelen in strijd met regels ROInzageDe stukken kunt u inzien vanaf 11 oktober 2023 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.BeroepstermijnVanaf 12 oktober 2023 kan gedurende zes weken beroep tegen de verleende omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door:1belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning;2belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben kunnen indienen;3belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij verlening van de omgevingsvergunning zijn aangebracht.Tevens kunnen voornoemde personen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.InwerkingtredingDe verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.ProcedureVoor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten