GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan ‘Westerweg 21 Ouddorp’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Westerweg 21 Ouddorp’ ter inzage wordt gelegd.Plangebied en aanleidingHet wijzigingsgebied is gelegen ten westen van de Westerweg op de hoek met Oude Nieuwlandseweg te Ouddorp. Aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan is het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van het bouwen van een nieuwe loods.IMRO-codering: NL.IMRO.1924.ODPWesterweg21-WP30Referentienummer: Z -21-136615InzageU kunt de stukken inzien vanaf 12 oktober 2022 tot en met 22 november 2022. Ze staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.BeroepTot en met 22 november 2022 kan beroep tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:-belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;-belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te stellen.Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overgelegd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten