GEMEENTEBLADVoorontwerpbestemmingsplan ‘De Hofpoort, Ouddorp’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 18 januari 2023 het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Hofpoort, Ouddorp’ gedurende vier weken voor eenieder ter inzage wordt gelegd.PlangebiedHet plangebied is gelegen aan de Hofdijksweg 30, Ouddorp. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van circa 33 appartementen met bijbehorende parkeergelegenheid aan de Hofdijksweg 30 in Ouddorp. Het bestemmingsplan 'De Hofpoort, Ouddorp' biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.IMRO code: NL.IMRO.1924.GDRdeHofpoort.BP10 Referentienummer: Z -22-148298InzageU kunt de stukken inzien vanaf 18 januari 2023 tot en met 15 februari 2023. Ze staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis.InspraakreactiesTot en met 15 februari 2023 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan 'De Hofpoort, Ouddorp' kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij het indienen van uw inspraakreactie het referentienummer te vermelden.Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw N.N. Koeman van de het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt. De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan.InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N.N. Koeman van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten