Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van verkeersborden ten behoeve van het aanduiden van de campingroute rondom Ouddorp

Aanvraag voor omgevingsvergunning

De aanvraag is ontvangen op 31-05-2024 en geregistreerd onder zaaknummer VTH202405-0813 . Procedure Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij het waterschap. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar of beroep tegen indienen, omdat het besluit nog moet worden genomen. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of bezwaren tegen een (ontwerp)vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Informatie Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@wshd.nl of contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Vergunningverlening, toezicht en handhaving, telefoon 088 974 34 00.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten