Ontwerpwijzigingsplan ‘Oudelandseweg 27, Ouddorp’

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Oudelandseweg 27, Ouddorp’ in ontwerp ter inzage wordt gelegd. Plangebied en aanleiding Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het voornemen om de bestaande kas uit te breiden en op de locatie chalets voor arbeidsmigranten te ontwikkelen. De chalets voor arbeidsmigranten zijn binnen de ter plaatste geldende bestemming niet toegestaan. Het wijzigingsplan maakt de uitbreiding van de kas (direct) als de chalets voor de huisvesting van arbeidsmigranten (indirect) mogelijk. IMRO-codering: NL.IMRO.1924.ODPOudelweg27-WP20 Referentienummer: Z-23-156428 Inzage U kunt het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende documenten inzien vanaf 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024. Ze staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl. In veel gevallen kunnen we u de stukken ook per mail toesturen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact met ons op. Wilt u de stukken liever in het gemeentehuis bekijken? Dat kan ook. Neemt u vooraf contact op met het team Omgeving via telefoonnummer 14 0187. We werken namelijk volledig op afspraak. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. Het adres is Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Zienswijzen Iedereen kan tot en met 30 januari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden en om de zienswijze van een datum en handtekening te voorzien. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig telefonisch een afspraak te maken met S. Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat door de indiener van de zienswijze wordt ondertekend. Ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het wijzigingsplan. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met S. Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen Ouddorp in Ouddorp.

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten