PROVINCIAAL BLADOntwerpbeschikking Wet natuurbescherming, Vrijheidsweg te Ouddorp Bad nabij Duinen Goeree & Kwade Hoek/Grevelingen te Ouddorp

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

OnderwerpOmgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om het verzoek tot intrekking van de verleende vergunning van 2 februari 2017, kenmerk ODH-2017-00009473, voor het realiseren van 45 woningen en een hotel af te wijzen. De projectlocatie is gelegen aan de Vrijheidsweg te Ouddorp Bad nabij Duinen Goeree & Kwade Hoek/Grevelingen te Ouddorp.Zienswijze en inzageDe ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 24 maart 2023 tot en met 4 mei 2023 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder/belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01036436, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de gemeente Goeree-Overflakkee.InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten