WATERSCHAPSBLADIntrekking verbod op onttrekken van oppervlaktewater Volgerland Ouddorp

Aanvraag voor Bestuur | Organisatie en beleid

Het dagelijks bestuur van Waterschap Hollandse Delta;Overwegende dat:het dag1.elijks bestuur bij besluit van 26 augustus 2022 een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater uit het Volgerland te Ouddorp heeft ingesteld;2.het onttrekkingsverbod is ingegaan op 31 augustus 2022 en dat het verbod van kracht blijft tot het tijdstip dat het dagelijks bestuur besluit om het verbod in te trekken;3.in verband met veranderende weersomstandigheden er minder verdamping is en de vraag naar oppervlaktewater is afgenomen;gehoord het ambtelijk advies van 15 september 2022 om het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater uit het Volgerland in te trekken:Gelet op:- Artikel 3.7 lid 2 van de Keur waterschap Hollandse Delta 2014;BESLUIT:- Het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater uit Volgerland te Ouddorp, ingesteld bij besluit van 26 augustus 2022 en ingegaan op 31 augustus 2022, met onmiddellijke ingang in te trekken.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Ouddorp. Bekijk alle Bekendmakingen ouddorp in .

https://ouddorpkrant.nl/bekendmakingen-ouddorp/

Deel dit bericht:

Redactie Ouddorpkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ouddorpkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Ouddorp.

Gerelateerde berichten